Nejrozsáhlejší oborová verze IS Evolio

Informační systém Evolio – oborová verze Exekutorský úřad, je robustní informační systém, který vyhoví požadavkům moderně řízených exekutorských úřadů.

Co nabízí

Evolio je moderní informační systém (IS) vyhovující vysokým nárokům na kvalitní elektronické vedení spisů a s důrazem na robustnost databáze.
Do tohoto IS jsme zároveň „implementovali“naše dlouhodobé zkušenosti s CRM systémy, advokacií a správou pohledávek, vytvořené pro významné společnosti jako Wustenrot stavební spořitelna nebo advokátní kanceláře Kausta & Zientková  a další.

Řešení, které se přizpůsobí každému úřadu

Každý úřad má určitou míru specifických zvyklostí a postupů souvisejících s typem pohledávek i velikostí úřadu. Informační systém musí být schopen se do značné míry těmto specifikům přizůsobit. IS Evolio je tvořen modulárně a umožňuje řadu nastavení, díky kterým úřady zíkávají vysokou produktivitu práce.

Karta subjektů

Karta pohledávky

Reference

IS Evolio patří do mezi tři nejpouživanější informační systémy na exekutorských úřadech.

Mezi tradiční uživatele patří:

 • Cheb – Mgr. David Koncz
 • Plzeň – Mgr. Martin Tunkl a JUDr. Zdeněk Zítka
 • Prostějov – Mgr.Lenka Černošková a další.

Celkově používá Evolio více než třicítka velkých, středních i menších úřadů, jejichž spisy tvoří významné procento exetutorských spisů v ČR.

Shrnutí výhod ve zkratce:

 • Datové výstupy pro oprávněné tj. předávání dat oprávněným dle potřeby resp. na míru potřeb oprávněného fungující obousměrně (např. exekutor obdrží od oprávněného soupis plateb, přehledy vymáhaných spisů), včetně sledování procesního a finančního stavu spisu
 • Import výpisu z katastru nemovitosti-přehled vlastnictví a list vlastnictví
 • Import adres z databáze z ministerstva práce a sociálních věcí
 • Import plateb z banky a párování
 • Import z Aresu (na základě názvu subjektu nebo IČ)
 • Import z registru úpadců
 • Hromadné součinnosti-funkcionalita na jedno tlačítko včetně sledování veškeré agendy s tím spojenou
 • Evidence majetku resp. majetkových hodnot
 • Precizní evidence financí
 • Tvorba splátkových kalendářů
 • Upomínkový modul
 • Parametrizovatelné a konfigurovatelné tiskové výstupy
 • Elektronický spis – umožňuje vedení v jakémkoliv formátu včetně skenování obálek
 • Podatelna-komplexní vedení korespondence, evidence korespondence nebo spisů s použitím čárových kódů
 • Propracovaný systém řízení práce v rámci skupiny pracovníků nebo celého úřadu – workflow

 

Týmový kalendář

Přístup pro klienty

Další přínosy

 • Evidence více adres k subjektům včetně kontaktních osob
 • Velmi snadné vytváření reportů, hromadných výstupů,
 • Elektronická pošta
 • SMS komunikace
 • Nastavení práv

Moduly

 • Modul manažer-manažerské statistiky (úspěšnost vymáhání ve vztahu k době a oprávněným
  Modul On line-přístup oprávněných k údajům 
 • Elektronické podání na soud
 • Univerzální exportní modul pro výměnu dat pro velké klienty (oprávněné)jako je  ČT apod.
 • Modul pro výměnu dat s účetními programy
 • Modul e podatelna pro komunikaci s datovými schránkami (před dokončením)

Obecné vlastnosti

Modulární systém client – server, MS SQL databáze, přístup přes Internet pro pracovníky úřadu

Máte zájem o systém pro exekutorské úřady?

Kontaktujte nás a my Vám předvedeme, co Evolio dokáže