Setkání březen 2018


Děkujeme všem účastníkům z Prahy i Ostravy. Zde přinášíme stručnou rekapitulaci témat ze setkání.

Evolio Server

Nejdříve trochu statistiky: V letech 2012 – 2017 bylo na Evolio úřadech vytvořeno 336 milionů úkonů.

 

Jednotlivé úřady vytváří přes Evolio Server 80-90% úkonů (konkrétní úřady mají různá procenta, obvykle to souvisí se strategií práce se spisem).

Významné změny addinů v uplynulém roce

1) Základní registry: ISZR-AISEO

 • úpravy ztotožnění, lustrace cizinců, importy adres, označení o ohlašovně, .. plno drobností
 • nový addin AISEO změny (dotazovaní len na AISEO)
 • nový addin Rob změny, (připojení na služby a Rob nám posiela změny), Taktiež plno úprav

2) Hromadné generování dokumentů

4) Nová verze vývěsky

5) PZP

 • přidané timeouty
 • úpravy negativní lustrace (problémy s pojištovnou 205)
 • nové možnosti do nastavení

Připravujeme

Nové addiny ve fázi přípravy a testování

 • CAP
 • Addin na úřad práce
 • ARES ICO
 • Lustrace na novou pojišťovnu ZPMV

GDPR

Evolio se na GDPR intenzivně připravuje. Z pohledu úřadů a jejich GDPR agendy tvoří Evolio jen malé procento starostí. Již dříve v něm byly zakomponovány některé požadované vlastnosti, jako např. sledování přístupu do spisů, omezení práva kopírovat data z Knihovny filtrů přes schránku apod.

Vzhledem k povaze dat a povinnosti je archivovat, je jedním z hlavních témat úprav pseudoanonymizace a vytvoření skupin uživatelů s různou úrovní GDPR oprávnění (např. exportovat data nebo zrušit anonymizaci spisu).

Pro přijetí GDPR bude nutné udělat písemné dodatky smlouvy, ve kterých úřad na základě své analýzy GDPR definuje požadavky a opatření, které na AVE Soft klade coby na zpracovatele. Při zavádění GDPR doporučujeme jít minimalistickou cestou a raději dodatečně rozšiřovat seznam organizačních a technických opatření, než si na začátek navymýšlet hromadu detailů a pak bojovat s jejich dodržováním v praxi.

GDPR obsahuje důležitou informaci: „S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, … provedou správce a zpracovatel vhodná technická a organizační opatření“. Malé úřady tedy nemusí vynaložit pro zavedení GDPR stejné množství peněz (úsilí) jako ty větší. V oblasti zabezpečení dat totiž platí, že bezpečnost nikdy není 100% a náklady na její zavedení spotřebují libovolně velký rozpočet.

Novinky v Exenetu

Jedním z častých požadavků oprávněných bylo přihlašování certifikátem. Druhým častým požadavkem byla správa uživatelů pro každého jednotlivého oprávněného.

Výše uvedené požadavky jsme zpracovali, nyní probíhá doladění a testování.

Vzhledem k velké časové náročnosti obou funkcí bude aktualizace na tuto verzi zpoplatněná jednorázovým poplatkem (malé úřady 4000 Kč, střední 6000 Kč a velké úřady 8000 Kč). Jde o volitelné vylepšení, které si úřad koupit nemusí a může využívat stávající verzi.

Nové rozúčtovací profily

V roce 2018 připravujeme dva nové rozúčtovací profily:

 • Rozúčtování sloučeného spisu – rozúčtování proběhne dle pořadí položek ve sloučeném spise.
 • Rozúčtování 85/15 (lidový název) – profil nejprve rozdělí peníze mezi oprávněného a úřad. Poté provede rozúčtování dle typů položek, tzn. pokud máte zavedeno 5 různých typů úroků nebo jistin, tak můžete definovat v jakém pořadí se budou hradit (současné rozúčtování lze definovat jen na skupiny, tedy jistiny, úroky atd).

Termín je do konce roku, ovlivní to množství prací souvisejících s GDPR.