Setkání únor 2017


Děkujeme všem účastníkům setkání v Ostravě i Praze. Dovolujeme si připomenout zajímavé body, které získaly na schůzkách nejvíce pozornosti.

Seznam změn Evolia za rok 2016

Naleznete ho na tomto odkazu: E7 a ES změny 2016

Nový Exenet

V minulém roce jsme do provozu uvedli novou zcela přepracovanou verzi webového přístupu pro oprávněné. Využívá standard HTML5, který je přítomný v každém prohlížeči.

Licenční politika se mění. Nyní se neplatí žádná vstupní licence. Naopak přibývá paušál, který zajistí úřadům další potřebný rozvoj:

Malý úřad: 300 Kč/měsíc
Střední úřad: 400 Kč/měsíc
Velký úřad: 500 Kč/měsíc

Starší generace Exenetu přestáváme z technických důvodů podporovat.

Nový generátor html spisu pro soudy

Došlo k přepracování generátoru html, který je nyní přehlednější a vyhovuje potřebám soudu. Bude v další verzi Evolia.

Hromadné generování

V rámci příprav nového produktu Evolio Bot došlo k vytvoření nového hromadného generování úkonů. Tento je už nasazen a používán na několika úřadech v ostrém provozu.

Profily adresátů

Jednou z postatných změn je tvorba profilu adresátů. Nyní si můžete precizně nastavit strukturu adresátů a jejich adres. Pokud nestačí standardní možnosi, lze je také načíst pomocí SQL příkazu.

Pozor! Profily adresátů můžete využít nejen pro hromadné generování. Adresáti se automaticky doplní při normálním vytváření úkonů. Stejná definice a pravidla tedy fungují jednotně v celém Evoliu.

Generování z knihovny

V porovnání se starou verzí hromadného generování, přináší nový modul řadu novinek. Kromě profilů adresátů se významně rozšířilo nastavení generátoru.

Další podstatnou změnou je, že když generování spustíte z Knihovny filtrů, tak dojde pouze k zápisu do fronty. Ke generování adresátů i dokumentů dochází až na Evolio Serveru. Nedojde tedy k zablokování uživatelova počítače a generátor lze naplánovat, aby pracoval až po skončení pracovní doby.

Hromadný generátor umí přiřadit k úkonu existující dokument ze spisu. Momentálně pracujeme na tom, aby to mohlo být i XML potřebné pro komunikaci s bankami.

Evolio Importer

Novinkou přestavenou v Praze byl Evolio Importer. Jde o zcela nový modul, který umožňuje importovat data z běžných formátů Excelu nebo csv. Uživatelské rozhraní je podobné Excelu – soubor s importem si otevřete a data se zobrazí v tabulce.

Další krok tvoří mapování, které určuje, kam se který sloupec naimportuje. Na mapování navazuje vestavěná kontrola dat – uživatel je upozorněn na scházející hodnoty nebo špatné datumy či vadná čísla.

Importer může být použit pro import nových spisů a také pro aktualizaci údajů existujících spisů. Důležitou možností je import financí, např. došlé platby na účet oprávněného nebo přidání další položky pohledávky (např. dodatečně vyčíslené smluvní pokuty)

Evolio 8 – Knihovna filtrů

Prvním modulem Evolia 8, který mohou úřady využít je Knihovna filtrů. Ta se nyní dokáže synchronizovat s Evoliem 7. Je tedy možné přepnout z filtru E8 na spis do E7.

Nová Knihovna filtrů obsahuje několik nových funkcí. Tou hlavní je možnost zrušit běžící dotaz při přetížení SQL serveru.

Další zajímavou možností je editace údajů přímo ve filtru. Tato funkce se může hodit např. při čištění dat. Představte si úkol opravit názvy dokumentů, aby vyhovovaly nastaveném standardu. Místo otevírání karty spisu a přeskakování do sekce Dokumenty, stačí uživateli jedno klinutí.

Pro úřady s velkým množstvím filtrů jsme přidali možnost vyhledávání.

 

Tolik krátká rekapitulace. Velkým tématem byl Evolio Bot – k tomu se budeme vracet v samostantém příspěvku.

 

 

Leave Your Comment