Naše projekty

Logo Moravskoslezského kraje

1.9.2022

Firma AVE Soft s.r.o. se od září tohoto roku zapojila se svým projektem do „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Do projektu, byli zařazeni vybraní studenti VŠB – TUO, fakulty Elektrotechniky a informatiky, kteří mohou uplatnit své teoretické znalosti v projektech společnosti a zvýšit tak svou kvalifikaci.

 

Logo Moravskoslezského kraje

27.6.2021

Firma AVE Soft s.r.o. v roce 2021 zapojila se svým projektem do „Podpory podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V rámci projektu bylo vytvořeno nové pracovní místo pro tzv. InnoBoostera, který má podpořit inovační potenciál společnosti při tvorbě nových produktů.